ZAMÓWIENIA

II edycja

Poznań, 4.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SKRZYDŁA/2019
dotyczy przeprowadzenia badań lekarskich dla stażystów 
w ramach realizacji projektu ROZWIŃ SKRZYDŁA – innowacyjne kompetencje geografa na współczesnym rynku pracy: wysokiej jakości program stażowy dla studentów nauk o Ziemi na WNGiG UAM, nr POWR.03.01.00-00-S170/17

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie badań lekarskich dla 65 stażystów, studentów kierunków: geografia i zarządzanie środowiskiem. Zapytanie skierowane jest do placówek medycznych, w których zatrudnieni są lekarze medycyny pracy, mające swoje oddziały w Poznaniu.

Termin składania ofert: do dnia 18.04.2019 r.

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_SKRZYDŁA_2019

FORMULARZ DO ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_SKRZYDŁA_2019

Poznań, 24.04.2019 r.

 Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/SKRZYDŁA/2019

Uprzejmie informujemy, że do przeprowadzenia badań lekarskich dla 65 stażystów w ramach projektu „ROZWIŃ SKRZYDŁA” został wyłoniony Wykonawca najlepiej spełniający kryterium oceny oferty:

  1. Uniwersytecka Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna UNIMEDYK, adres: ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


 

I edycja

Poznań, 16.04.2018 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SKRZYDŁA/2018
dotyczy przeprowadzenia badań lekarskich dla stażystów 
w ramach realizacji projektu ROZWIŃ SKRZYDŁA – innowacyjne kompetencje geografa na współczesnym rynku pracy: wysokiej jakości program stażowy dla studentów nauk o Ziemi na WNGiG UAM, nr POWR.03.01.00-00-S170/17

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie badań lekarskich dla 61 stażystów, studentów kierunków: geografia i zarządzanie środowiskiem. Zapytanie skierowane jest do placówek medycznych, w których zatrudnieni są lekarze medycyny pracy, mające swoje oddziały w Poznaniu.

Termin składania ofert: do dnia 25.04.2018 r.

 

Poznań, 27.04.2018 r.

 Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/SKRZYDŁA/2018

Uprzejmie informujemy, że do przeprowadzenia badań lekarskich dla 61 stażystów w ramach projektu „ROZWIŃ SKRZYDŁA” został wyłoniony Wykonawca najlepiej spełniający kryterium oceny oferty:

1. POLMED S.A., adres: Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański, lokalizacja w Poznaniu: Centrum Medyczne POLMED, Skalar Office Center, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.