KOMISJA REKRUTACYJNA NA STAŻE

  • Prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek
  • Dr hab. Leszek Sobkowiak
  • Dr Ewelina Lipka