CZAS TRWANIA STAŻU

Staże w projekcie „ROZWIŃ SKRZYDŁA – innowacyjne kompetencje geografa na współczesnym rynku pracy: wysokiej jakości program stażowy dla studentów nauk o Ziemi na WNGiG UAM” nr POWR.03.01.00-00-S170/17 trwają łącznie 480 godzin w ciągu 3 miesięcy, tzn. 160 godzin miesięcznie.