Spotkanie organizacyjne

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne w sprawie staży studenckich w projekcie POWER Rozwiń Skrzydła  – spotkanie jest obowiązkowe dla wszystkich osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz dla osób z listy rezerwowej (otrzymają Państwo skierowanie na badania lekarskie).
Spotkanie informacyjne odbędzie się w środę, 5 czerwca 2019 r., o godzinie 14:45, w sali nr 4.

Lista stażystów

Oto długo oczekiwana LISTA STAŻYSTÓW. Nazwiska stażystów zostały ułożone w kolejności alfabetycznej, lista rankingowa dostępna na życzenie.

Nadal wolne są 4 miejsca dla studentów III roku Geografii i jedno miejsce dla studentów II roku Geografii (studia magisterskie).

Ogłoszenie listy miejsc stażowych nastąpi po rekrutacji wewnętrznej, którą przeprowadzi kilku pracodawców – dotyczy to jednak tylko części pracodawców.

Drugi nabór !!!

Ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń, nadal nie możemy ogłosić listy zakwalifikowanych stażystów w programie płatnych staży Rozwiń skrzydła!

Chciałbyś zobaczyć, jak wygląda praca w biurze prognoz meteo? IMGW? W Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego?

A może w jakimś parku narodowym? Lub GOAPie? Albo w Stacji Polarnej UAM na Spitsbergenie?

Zapraszamy na 3-miesięczne płatne staże – 2960 zł netto / miesiąc.

Otworzyliśmy drugi nabór – prosimy o zgłoszenia wszystkie osoby chętne do odbycia 3-miesięcznych płatnych staży, które dotąd nie zgłosiły się, a są:

–  studentami III roku studiów licencjackich wszystkich specjalności kierunku Geografia (brakuje minimum 7 osób)

–  studentami II roku studiów magisterskich wszystkich specjalności kierunku Geografia (brakuje minimum 1 osoby)

Szczegóły: http://skrzydla.home.amu.edu.pl/rekrutacja-ruszyla-2/

Rekrutacja – drugi nabór


Ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń (56 z oczekiwanych min. 64), nie możemy dziś ogłosić listy zakwalifikowanych stażystów.

Ogłaszamy rozpoczęcie drugiego naboru – prosimy o zgłoszenia wszystkie osoby chętne do odbycia 3-miesięcznych płatnych staży, które dotąd nie zgłosiły się.

Szczególnie zapraszamy jeszcze:

–  studentów III roku studiów licencjackich wszystkich specjalności kierunku Geografia (brakuje minimum 8 osób) oraz Zarządzanie środowiskiem (brakuje minimum 2 osób)

–  studentów II roku studiów magisterskich wszystkich specjalności kierunku Geografia (brakuje minimum 1 osoby)

Szczegóły: http://skrzydla.home.amu.edu.pl/rekrutacja-ruszyla-2/

Rekrutacja ruszyła!

Oto, co powinieneś zrobić, jeśli chcesz aplikować:

KROK 1 – PAKIET KANDYDATA (od 27.03 do 12.04.2019)

Wypełnienie i przesłanie Ankiety w sprawie deklaracji udziału w projekcie, która dostępna jest pod adresem www:

https://forms.gle/iYedjRhqCv1LCbW28

oraz przesłanie na adres skrzydla@amu.edu.pl do dn. 12.04.2019 r. następujących dokumentów:

1. CV wraz z listem motywacyjnym oraz
2. zeskanowany wypełniony Formularz rekrutacyjny dla kandydata do projektu. Formularz przed zeskanowaniem musi być podpisany (niebieskim długopisem)

OGŁOSZENIE LISTY STAŻYSTÓW 24.04.2019 r.

Spotkanie informacyjne w projekcie stażowym Rozwiń Skrzydła

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie staży studenckich w projekcie POWER Rozwiń Skrzydła  – dla studentów roczników dyplomowych (III rok studiów licencjackich i II rok studiów magisterskich) kierunków Geografia (wszystkie specjalności) i Zarządzanie środowiskiem.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w środę, 27 marca 2019 r., o godzinie 14:45, w sali nr 4.