UWAGA – TERMINY

Realizacja projektu stażowego „Rozwiń skrzydła…” dobiega końca.

Osoby, które jeszcze nie wypełniły Testu kompetencji i / lub Post-testu prosimy o niezwłoczne dopełnienie tego obowiązku (absolutnie ostateczny termin składania wszelkich dokumentów to 15 października 2019 r.). Niedotrzymanie terminu będzie skutkowało nieotrzymaniem ostatniego stypendium stażowego (proszę pamiętać, że to już ostatni rok – a nawet miesiąc – realizacji tego projektu. Jeśli Państwo nie dotrzymają terminu, nie będziemy mieli już możliwości wypłacić Państwu żadnego stypendium i żadnej refundacji.

Podczas składania dokumentów w Biurze Projektu proszę pamiętać o konieczności podpisania indywidualnych „Kart oceny przyrostu wiedzy o funkcjonowaniu pracodawców i kompetencji interpersonalnych i analitycznych” – podpisy zbieramy do 24 października 2019 r.

Certyfikaty będą czekały na Państwa w Biurze Projektu w listopadzie – o dokładnej dacie zostaną Państwo poinformowani.

Post-test i test kompetencji

Staże w II edycji projektu Rozwiń Skrzydła dobiegają końca.
Po zakończeniu stażu są Państwo zobowiązani m.in. do wypełnienia post-testu oraz testu kompetencji.

Post-test znajduje się pod poniższym łączem:
https://forms.gle/VMKzTMonzkCvF6Se9

Natomiast test kompetencji jest tutaj:
https://forms.gle/H1rqhq7NufwTMxmx7

Proszę wypełnić oba testy w terminie do 6 października 2019 roku. Jest to jednym z warunków wypłaty ostatniego stypendium stażowego.

Uprzejmie przypominamy o konieczności dopilnowania, by daty rozpoczęcia i zakończenia stażu w dzienniku stażowym były zgodne z danymi zawartymi w (podpisanej przez Państwa stażystów) umowie o staż, jak i w innych dokumentach (np. zaświadczenie o ukończeniu stażu).

Biuro projektu nie będzie przyjmowało dokumentów, które nie spełniają tego warunku.

W zakładce Do pobrania dostępne są już wzory dokumentów dotyczące refundacji kosztów zakwaterowania i podróży, wraz z instrukcją.