Post-testy i ankiety kompetencji

Dziękujemy tym z Państwa, którzy już wypełnili post-testy oraz ankiety kompetencji. Pozostałych z Państwa prosimy o jak najszybsze dopełnienie tego obowiązku – od jego wykonania uzależniona jest wypłata ostatniego stypendium.

Prosimy również nie drukować ankiet, natomiast uwzględnić ewentualną konieczność podpisania już wydrukowanej ankiety w Biurze Projektu.

Szanowni Studenci-Stażyści,

niemal wszyscy zakończyli już staże. Zespół Zarządzający ma nadzieję, że udział w stażu był dla Was cennym doświadczeniem, które będziecie mile wspominać. Przypominamy, że aby otrzymać ostatnią ratę stypendium stażowego (prócz dostarczenia kompletu dokumentów:

  • Dziennik stażu (całość z trzech miesięcy, oryginał! podpisany przez stażystę i opiekuna stażu),
  • Sprawozdanie z realizacji stażu,
  • Zaświadczenie ukończenia stażu podpisane przez Opiekuna stażu (w 2 egzemplarzach),

należy wypełnić testy (pre- i post-test) oraz ankietę kompetencji. Pre-test i post-test należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do Biura Projektu.

UWAGA – POST-TEST

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Wypełnienie post-testu jest obowiązkowe i jest warunkiem otrzymania trzeciego, ostatniego stypendium stażowego. Jest to część testu, który ma zbadać przyrost Państwa wiedzy o stażodawcy w trakcie odbywania stażu.

W miarę możliwości, prosimy o jak najszybsze wypełnienie ankiety. Zajmie to ok. 5-10 minut.

https://goo.gl/forms/qPrRcc7q5gsz07b83

Prosimy o podanie daty egzaminu.

Szanowni Państwo, wszystkich Państwa, którzy mają już za sobą egzamin magisterski (tzw. obronę pracy mgr) uprzejmie prosimy o pilne przesłanie stosownej informacji do Biura Projektu (mejlowo, telefonicznie). Prosimy o podanie daty egzaminu.

Z pozdrowieniami,
Ewelina Lipka
kierownik projektu POWER Rozwiń Skrzydła